Naverland 1C, 2600 Glostrup
+45 39 66 16 44

Undervisning

Klassisk undervisning i instrumentlære

På uddannelsesforløb rettet mod bl.a. sterilcentral-assistenter og operationssygeplejersker samt deltagelse på temadage og afdelingsmøder, har vi haft rigtig mange gode oplevelser med faget ”instrumentlære”. Vi vil på 7-8 timer forsøge at give et lille indtryk af dette område. Det er jo selvsagt kun muligt f.eks. at se eller føle en misfarvning, en rustplet, et guldhåndtag eller andre karakteristika på et instrument, når man sidder med instrumentet i hånden. Detaljer som vi ved har interesse, og som der altid kommer god, faglig dialog ud af. Her bliver undervisningen vedkommende, og her kommer alle de gode spørgsmål ofte frem fra deltagerne.

 

Vi har valgt at dele forløbet op i 4 afsnit: 

  •   Materialer og fremstilling  
  •   Misfarvninger og rustdannelser 
  •   Pleje og håndtering 
  •   Afslutning og afdelingsrelevante problemer  

Undervisningen kan om nødvendigt deles op på 2 undervisningsdage, men det bedste udbytte opnås erfaringsmæssigt ved et samlet forløb over ca. 2 gange 4 timer med indlagte pauser. Der udleveres elektronisk kopi af undervisningsmaterialet. Undervisningen kræver ingen særlige forkundskaber og kan afholdes i konference – eller personalerum.

Prisen for forløbet aftales individuelt.

Læs vores to pdf'er om undervisning nederst på siden.

Specielle undervisningsforløb:

Undervisningsforløb med mulighed for "hands on" afrensningteknik og fokus på identifikation af problemområder,
bevarelse af instrumenter som ellers ser ud til at skulle kasseres m.m.

Læs tilbuddet herunder: